Barwy AGH 
Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 

Aktualności

BIM

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na II edycję studiów podyplomowych z zakresu

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych

na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie w roku akademickim 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa i wypełnienia formularza rejestracyjnego.

 

 

BIM jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się zbiorem technologii oraz koncepcją prowadzenia projektów budowlanych i infrastrukturalnych.

Proponowane studia podyplomowe oferują możliwość pogłębienia wiedzy i nabycia umiejętności z całego zakresu technologii Building Information Modeling. 

Zgodnie z definicją organizacji BuildingSmart, odpowiedzialnej za tworzenie otwartych standardów w zakresie BIM (obecnie będących już standardami ISO), pojęcie to może być rozumiane jako:

  1. Cyfrowy opis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, budynku lub obiektu inżynierskiego, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych o obiekcie, w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowiący niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie cyklu funkcjonowania, od pierwszej koncepcji do rozbiórki budynku.
  2. Proces twórczy generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania. BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność platform technologicznych.
  3. Organizacja i kontrola procesów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie parametrów cyfrowego modelu budynku dla dokonywania wymiany informacji o składnikach aktywów w całym cyklu inwestowania. Korzyści wynikają ze scentralizowanej wymiany danych, wizualnej komunikacji poprzez obiekty trójwymiarowe, wczesnego rozpoznawania możliwości, zrównoważonego i efektywnego, interdyscyplinarnego i interakcyjnego projektowania, kontroli w trakcie i na miejscu budowy, aktualizacji dokumentacji do stanu rzeczywistego (zmiany projektowe, podczas budowy oraz w trakcie eksploatacji), itp. - efektywnie rozwijając składniki aktywów i model obiektu w cyklu inwestowania od pierwszej koncepcji do rozbiórki budynku.

Projekty budowlane w technologii BIM są już prowadzone w USA, Kanadzie, krajach azjatyckich (Malezja, Singapur, Hong Kong, Korea Południowa) oraz wielu krajach Unii Europejskiej: Austrii, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Litwie, Portugalii, Norwegii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii czy Wielkiej Brytanii.

Aktywnie tę technologię w projektach kubaturowych i infrastrukturalnych wykorzystują europejscy potentaci rynku budowlanego.

W przypadku Danii, Norwegii oraz Finlandii projekty realizowane z funduszy publicznych są wykonywane w technologii BIM z zastosowaniem formatów IFC. Jest to tendencja, która będzie miała charakter trwały i powszechny również w innych krajach.

W chwili obecnej prowadzone są już prace w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa nad planami wprowadzenia tej technologii jako obowiązującej w Polsce (link).

Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli możliwość poznania technik prawidłowego modelowania (cyfrowej reprezentacji obiektów budowlanych) oraz zarządzania tymi informacjami w całym cyklu życia obiektu: począwszy od koncepcji, przez projektowanie i wykonanie, po użytkowanie i na rozbiórce kończąc.

Dzięki tym umiejętnościom projekty budowlane i infrastrukturalne mogą być prowadzone z mniejszym ryzykiem przekroczenia terminów realizacji czy budżetu. W znacznym stopniu eliminowane są również potencjalne błędy wykonawcze czy awarie.

Formularz logowania