Barwy AGH 
Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 

Warunki uczestnictwa

Kandydaci muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc – 80.

Cena: 5600 zł za oba semestry (2800 zł za semestr).

 

Postępowanie kwalifikacyjne

  1. Aby wziąć udział w studiach podyplomowych z zakresu „BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych” w roku akademickim 2019/2020, należy wypełnić formularz rejestracyjny w celu wpisania na podstawową listę chętnych.
  2. W przypadku przekroczenia limitu miejsc osoby zainteresowane zostaną wpisane na listę rezerwową i powiadomione o tym fakcie poprzez adres e-mail.
  3. W celu przyjęcia na studia podyplomowe konieczne jest złożenie podania (wzór: PDF, DOC, ODT) wraz z kwestionariuszem osobowym (formularz: PDF, DOC, ODT) oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopii dyplomu (oryginał do wglądu należy dostarczyć podczas pierwszego zjazdu).
  4. Terminy przesyłania dokumentów:
    • dla osób z listy podstawowej: w wersji elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19.07.2019 lub w wersji papierowej pocztą tradycyjną do 12.07.2019 (adres poniżej),
    • dla pozostałych osób (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): w formie elektronicznej do 13.09.2019 lub w wersji papierowej do 06.09.2019.
  5. Oryginały dokumentów przesłanych drogą elektroniczną należy dostarczyć w postaci papierowej, np. podczas pierwszego zjazdu.
  6. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc przez osoby z listy podstawowej, kolejne osoby z listy będą informowane o możliwości wzięcia udziału w studiach podyplomowych, począwszy od dnia 01.07.2019.

 

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia będą miały osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny na stronie internetowej i znalazły się na liście podstawowej. Uprzejmie prosimy te osoby o niezwłoczne przekazywanie informacji w przypadku rezygnacji z udziału w studiach.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną wysłane pocztą tradycyjną oraz pocztą e-mail na podstawie danych kontaktowych zawartych w kwestionariuszu osobowym. W trakcie trwania studiów korespondencja będzie prowadzona w oparciu o te dane. W przypadku ich zmiany prosimy o kontakt.

Decyzje o przyjęciu na studia zostaną doręczone wraz z informacją o sposobie i terminie uiszczenia opłaty za studia. Przed rozpoczęciem semestru należy dokonać opłaty w wysokości 5600 zł za całe studia lub semestralnej w wysokości 2800 zł (za każdy semestr).

 

Adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adres poczty tradycyjnej:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Al. A. Mickiewicza 30, paw. C-4, pok. 310

30-059 Kraków

Formularz logowania