Barwy AGH 
 
Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 

 

Aktualności

Rekturacja na rok akademicki 2024/2025

Informujemy, że nabór na IX edycję studiów podyplomowych

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych

prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie w roku akademickim 2024/2025 zostanie rozpoczęty:

1 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00.

Kandydatów zapraszamy do rejestracji elektronicznej, formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce "Zgłoszenia" i pod linkiem: formularz zgłoszeniowy

 

Opis postępowania kwalifikacyjnego dostępny jest w zakładce Warunki uczestnictwa.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, profilu na Facebooku oraz LinkedIn.

 

BIM jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającym się zbiorem technologii oraz koncepcją prowadzenia projektów budowlanych i infrastrukturalnych. Proponowane studia podyplomowe oferują możliwość pogłębienia wiedzy i nabycia umiejętności z całego zakresu technologii Building Information Modeling. 

Zgodnie z definicją organizacji BuildingSmart, odpowiedzialnej za tworzenie otwartych standardów w zakresie BIM (obecnie będących już standardami ISO), pojęcie to może być rozumiane jako:

  1. Cyfrowy opis fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli, budynku lub obiektu inżynierskiego, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych o obiekcie, w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego i stanowiący niezawodną podstawę dla podejmowania decyzji w trakcie cyklu funkcjonowania, od pierwszej koncepcji do rozbiórki budynku.
  2. Proces twórczy generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania. BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie, przez interoperacyjność platform technologicznych.
  3. Organizacja i kontrola procesów inwestycyjnych poprzez wykorzystanie parametrów cyfrowego modelu budynku dla dokonywania wymiany informacji o składnikach aktywów w całym cyklu inwestowania. Korzyści wynikają ze scentralizowanej wymiany danych, wizualnej komunikacji poprzez obiekty trójwymiarowe, wczesnego rozpoznawania możliwości, zrównoważonego i efektywnego, interdyscyplinarnego i interakcyjnego projektowania, kontroli w trakcie i na miejscu budowy, aktualizacji dokumentacji do stanu rzeczywistego (zmiany projektowe, podczas budowy oraz w trakcie eksploatacji), itp. - efektywnie rozwijając składniki aktywów i model obiektu w cyklu inwestowania od pierwszej koncepcji do rozbiórki budynku.

Projekty budowlane w technologii BIM są już prowadzone w USA, Kanadzie, krajach azjatyckich (Malezja, Singapur, Hongkong, Korea Południowa) oraz wielu krajach Unii Europejskiej: Austrii, Czechach, Estonii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Litwie, Portugalii, Norwegii, Słowacji, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii czy Wielkiej Brytanii. Aktywnie tę technologię w projektach kubaturowych i infrastrukturalnych wykorzystują europejscy potentaci rynku budowlanego. W przypadku Danii, Norwegii oraz Finlandii projekty realizowane z funduszy publicznych są wykonywane w technologii BIM z zastosowaniem formatów IFC. Jest to tendencja, która będzie miała charakter trwały i powszechny również w innych krajach.

W Polsce w chwili obecnej są prowadzone prace nad projektem BIM Standard PL, którego celem jest opracowanie polskich standardów BIM. Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje pilotażowy dla technologii BIM projekt budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. W obu tych projektach czynnie uczestniczy zespół prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych BIM AGH.

Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli możliwość poznania technik prawidłowego modelowania (cyfrowej reprezentacji obiektów budowlanych) oraz zarządzania tymi informacjami w całym cyklu życia obiektu: począwszy od koncepcji, przez projektowanie i wykonanie, po użytkowanie i na rozbiórce kończąc. Dzięki tym umiejętnościom projekty budowlane i infrastrukturalne mogą być prowadzone z mniejszym ryzykiem przekroczenia terminów realizacji czy budżetu. W znacznym stopniu eliminowane są również potencjalne błędy wykonawcze czy awarie.

 

Formularz logowania